הדרכות צילום

קורס צילום Flat lay

קורס צילום מורחב

קורס דיגיטלי ללימוד צילום. משלב קבוצת ואפ אפ לתמיכה ולימוד משותף. בקבוצה מפעם לפעם אתגרים ומשימות כדי לחזק את הלימוד והחוויה.