אודות הפרויקט

בלוגו רצינו לשדר משהו פתוח ומאוורר
כדי להדגיש שהטיפול מבחינת נעה

הוא לא משהו סגור וחד משמעי
ועם זאת – לתת צורה ברורה ומוגדרת

כי בסופו של דבר – זה טיפול ולא רק יצירה חופשית.

הלוגו מבטא שילוב של כתיבה ושל עבודה של הלב – הנפש.

בוצע בסטודיו:

עיצוב לוגו ומיתוג

צילומי תדמית