fbpx

אודות הפרויקט

דולה שביקשה אתר מיוחד

שכל מי שיכנס – יכיר אותה תכף ומיד

עמוד הבית ייחודי בהתאם לבקשתה של מיה.

בוצע בסטודיו:

עיצוב ובניית אתר

עוד בסטודיו

צילומי תדמית

עיצוב לוגו

הדרכות לצילום בסמארטפון